Spoločnosť

Čistiace utierky s.r.o.

História spoločnosti

Spoločnosť Čistiace utierky s.r.o. bola založená v máji 2017, aby nadviazala na viac ako 20-ročnú tradíciu svojej spriaznenej spoločnosti ČISTICÍ UTĚRKY s.r.o. Naším cieľom je rozšíriť pole pôsobnosti aj na slovenský trh, kde v poslednom čase zaznamenávame nárast dopytu po ekologických službách, predovšetkým v oblasti prenájmu prevádzkových textílií. Naším pôvodným zámerom bolo ponúkať služby prostredníctvom českej pobočky, nakoniec sme však zvolili efektívnejší variant, a to založenie celkom novej spoločnosti so sídlom v Novom Meste nad Váhom, kde bol zriadený aj centrálny sklad. Táto voľba je výhodná z hľadiska možnosti pružnejšie reagovať na potreby klienta, aj z pohľadu dobrej logistickej dostupnosti. Umiestnenie spoločnosti v Novom Meste nad Váhom je strategické predovšetkým pre pružné zásobovanie z neďalekej práčovne v ČR a aj pre pokrytie západného Slovenska a priľahlých oblastí. Veríme, že naša spoločnosť môže spoľahlivo uspieť v tvrdom konkurenčnom boji, nakoľko využívame dlhodobé poznatky a skúsenosti v tomto odvetví.